Magister dietetyki – studia stacjonarne na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Praca dyplomowa: „Ocena sposobu żywienia, stanu odżywienia i wiedzy żywieniowej osób z zaburzoną płodnością”

Obecnie – studia doktoranckie w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Przedmiotem moich badań naukowych realizowanych w ramach doktoratu jest:

 • opracowanie modelu diety wspomagającej leczenie niepłodności;

 • opracowanie narzędzia do oceny jakości diety osób ze zdiagnozowaną niepłodnością (kobiet i mężczyzn)

 • ocena skuteczności interwencji żywieniowej, opartej na autorskim modelu diety wspomagającej leczenie niepłodności, z wykorzystaniem narzędzia do oceny jakości diety, na poprawę̨ parametrów związanych bezpośrednio i pośrednio z płodnością mężczyzn i kobiet.

Aktualnie współpracuję z Centrum Terapii Lew-Starowicz oraz Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCZKiN).

Jestem ekspertem marki Prenatal.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Dietetyki.

W swojej praktyce zawodowej:

 • odbyłam staże w Instytucie Żywności i Żywienia, warszawskich szpitalach i Poradni dietetycznej SGGW;
 • pracowałam w znanej warszawskiej firmie cateringowej. Moje wsparcie żywieniowe cenili sportowcy, trenerzy, osoby ze zdiagnozowanymi chorobami m.in. związanymi z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej, na tle endokrynologicznym, autoimmunologicznym oraz alergologicznym, jak również celebryci;
 • pracowałam w klinice leczenia niepłodności udzielając porad dietetycznych osobom planującym zostanie rodzicami oraz kobietom w ciąży;
 • udzielałam porad dietetycznych osobom z chorobami sercowo- naczyniowymi oraz z cukrzycą typu II, nadwagą i otyłością w ramach programu Gabinety Bliskie Sercu;
 • prowadziłam warsztaty żywieniowe dla pacjentów onkologicznych oraz wśród joginek i trenerów personalnych kalisteniki;
 • prowadziłam zajęcia dydaktyczne ze studentami m.in. w zakresie dietorerapii, dietetyki klinicznej, diet niekonwencjonalnych, żywienia w wieku prokreacyjnym i rozwojowym oraz żywienia kobiet w ciąży.

Ukończone kursy doskonalące z endokrynologii w Centrum Medycznym Szkolenia Podyplomowego w Warszawie

 • „Endokrynne aspekty zaburzeń płodności i dysfunkcji seksualnych”

 • „Wybrane zagadnienia z endokrynologii wieku rozwojowego i ciąży”

 • „Wpływ hormonów tarczycy na otyłość i zaburzenia metaboliczne – aspekty kliniczne i molekularne”

 • „Tarczyca – komórka i procesy metaboliczne a praktyka kliniczna”

 • „Hormony tarczycy: wybrane zagadnienia kliniczne i molekularne”

 • „Aktywność fizyczna a układ endokrynny”

 • „Problemy diagnostyki laboratoryjnej chorób nadnerczy”

 • „Podstawy endokrynologii praktycznej”

 • „Zaburzenia w układzie sercowo-naczyniowym w chorobach układu endokrynnego”

 • „Zaburzenia seksualne u mężczyzn”

 • „Hipogonadyzm u mężczyzn – przyczyny, objawy, leczenie”

 • „Znaczenie infekcji w chorobach autoimmunologicznych”

 • „Diagnostyka laboratoryjna chorób autoimmunologicznych”

 • „Podstawy immunologii”

 • „Przepływ informacji genetycznej od genu do białka”

 • „Wybrane zagadnienia z diagnostyki laboratoryjnej przewlekłych schorzeń jelit”

 • „Postępy neuroendokrynologii”

 • „Otyłość a nowotwory”

Szkolenia

 • Szkolenie „Diagnostyka laboratoryjna w pracy dietetyka” – Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej, Warszawa

 • Szkolenie „Statystyka w medycynie – analiza wariancji i analiza regresji” –  StatSoft, Kraków

 • „Warsztaty kulinarne i żywienie osób aktywnych” organizowane przez Akademię Dietetyki Sportowej

 • „Organic Food System and Sustainable Diets” – compact course with doc. Johannes Khal from Copenhagen Univ./Denmark

Publikacje

 • Sawaniewska B., Gajewska D., Lange E., 2019, Wpływ sposobu żywienia na płodność kobiet i mężczyzn. Kosmos, Tom 68, numer 2, str. 227-238.

 • Zespół ds. leczenia otyłości u osób dorosłych Polskiego Towarzystwa Dietetyki: Gajewska D. i wsp. Standardy leczenia dietetycznego otyłości u dorosłych. Dietetyka 2019 vol.11, Wyd. Specjal. – koordynator prac nad standardami PTD oraz udział w ich tworzeniu.

Konferencje

19.05.2019r. VIII sympozjum naukowe z cyklu „Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego” pt., Płodność zdrowiem kobiety, mężczyzny i rodziny” prelekcja pt. „Dieta przeciwzapalna jako element leczenia zaburzeń płodności u kobiet i mężczyzn”, Warszawa

23.03.2019r. IV Edycja Konferencji Magis in Medicinae – prelekcja pt. „Żywienie onkologiczne w różnych grupach wiekowych”, Poznań

08-09.11.2018r. VIII Konferencja Naukowa pt. Fizjologiczne Uwarunkowania Postępowania Dietetycznego – prelekcja pt. „Czynniki żywieniowe wpływające na płodność”, Warszawa

24.09.2015r. I Ogólnopolska Konferencja Młodych Badaczy Dietetyka i regulacja metabolizmu – prelekcja pt. „Ocena stanu odżywienia, sposobu żywienia i wiedzy żywieniowej osób z zaburzoną płodnością”, Warszawa

22.01.2014r.  Wszechnica Żywieniowa SGGW – prelekcja pt. „Płodność na talerzu”, Warszawa

23.11.2019r.  „Aktywność fizyczna podstawą piramidy zdrowia psychicznego”, Warszawa

31.05.2019r. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe: „Development of Scientific Cooperation in Reprodukctive Medicine Research VI”, Warszawa

15.02.2018r. VII Sympozjum Naukowe „Zdrowie prokreacyjne mężczyzny. Profilaktyka oraz diagnostyka i terapia niepłodności męskiej”, Warszawa

18.06.2016r. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Niepłodność – plagą zdrowotną XXI wieku”, Warszawa